Финансов отчет на „Пловдив Тех Парк“ АД за І-то тримесечие на 2020 г.