Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД