„Тех Парк Оптела“ АД разкрива регулирана информация на обществеността чрез финансовата медия www.financebg.com

Директор за връзки с инвеститорите: Огнян Дечев тел: 0882 933 525