АЕЛУП

„Академия за електронно лидерство и усъвършенстване на преподавателите“ (АЕЛУП) е създадена по идея на „Тех парк Оптела“ АД във връзка с учредяването и създаването на Проект за „Международно висше училище по информатика и електронно лидерство“ (МВУИЕЛ).

Академията е постоянно действащ център за обучение на вече завършилите висше образование (всички образователно-квалификационни степени) и на преподавателите от  висшите училища.

Обучението в АЕЛУП  дава реална възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания в областта на Информационните технологии  и е-лидерството с помощта на високоспециализирани експерти от Европа, САЩ и Индия по учебни програми на водещи световни институти и университети.

Различните видове и форми на обучение, предлагани в Академията се провеждат съгласно методиките на партньорски организации от България и Индия, с които има сключени Меморндуми за сътрудничество в областта на образованието –  ИТ Университет ООД, осъществяващ обучение в над 2300 курса в областта на ИКТ по франчайзингово споразумение с  Индийски Институт по Хардуерни Технологии – Бангалор, Индия; Mewar University – Газиабад, Делхи мегаполис; Silicon City College -Бангалор; Bennett University – Грейтър Нойда;  „ИТ Академия“ АД; Частен Професионален Колеж „Омега“ – Пловдив и др.